KÜMDER Online İş Başvuru Formu'nu kullanarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz.
BAŞVURKayseri Üniversite Mezunları Derneği 2005 yılında kurulmuştur. Temel görevi Kayseri'de eğitimini tamamlamış ve halen devam eden yüksek öğrenim mezun ve öğrencilerini bir araya toplamaktır.
Eğitim ve öğretimini Kayseri ilimizde tamamlamış ve halen devam etmekte olan orta ve yüksek öğrenim mezun ve öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak, sosyal hayatın gelişmesinde katkıda bulunmaktır.
Asıl hedefimiz siyasi gaye gütmeksizin üyelerimiz arasında sosyal yardım-laşmayı tesis etmek, toplumsal yardımlaşmayı teşvike yönelik faaliyetlerde bulunmak, kültürel gelişmelere yardımcı olmaktır.